Is de gewenste cultuurverandering een uitdaging?

Is de gewenste cultuurverandering een uitdaging?

Een cultuurverandering is gericht op het actief veranderen van het gedrag binnen teams. (op maat trainen) Door gedrag te veranderen en mensen te laten ervaren dat het resultaat oplevert, verandert veelal tevens de houding en de manier van denken (individuele coaching).

Cultuurverandering komt dus eigenlijk neer op gedragsverandering.