Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Experto Consulting BV. niet dat de informatie op deze website vrij is van fouten of onvolkomenheden. Experto Consulting BV. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de informatie die wordt verkregen door middel van het gebruik van de op deze website opgenomen links. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website of onderdelen daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Experto Consulting BV.

Papendrecht, juni 2019