Samenwerking tussen diverse disciplines

Samenwerking tussen diverse disciplines

De aanvraag van deze zorginstelling betreft een teamcoachvraag voor een team dat bestaat uit meerdere subteams met diverse disciplines. In deze samenstelling heeft het team te maken met een verschil in werkafspraken, manier van werken en samenwerken als het gaat om klantgerichtheid. De wens is om in een teamcoachtraject de interne en externe klantgerichtheid, en de eenduidigheid daarin, binnen het team te versterken en daar gedrag/werkafspraken in maken.

Medewerkers bediscussieerden vanuit hun eigen disciplines in de teamcoaching de wensen en behoeften van de in- en externe klant en bespraken hoe daarin als team eenduidig te handelen. Er werd tijdens de bijeenkomsten een gezamenlijk teamdoel ontwikkeld op klantgerichtheid en er zijn door het team duidelijke afspraken gemaakt over professioneel gedrag en houding op dit thema. Uiteraard is er samen met de teamleden een borgingsplan op maat gemaakt, dat hun helpt scherp te blijven en ontwikkelpunten te blijven zien.

Expertises

Training

Branches

Zorg en welzijn