Samenwerken op basis van gezamenlijke waarden

Wat doe je als binnen een zorgteam samenwerking onvoldoende plaatsvindt? Als je elkaar niet goed genoeg kent en gezamenlijke waarden zo van elkaar verschillen dat dit effect heeft op studenten?

Binnen verschillende zorginstellingen hebben wij zorgteams begeleid naar een verbeterde samenwerking. We zijn gestart met elkaar beter leren kennen. Door te kijken naar vanuit welk perspectief elke teamleider handelt. Op deze manier leer je elkaar beter begrijpen. Vervolgens zijn verschillende thema's op maat behandeld. Na elke sessie hebben wij samen met vertegenwoordigers uit het team gekeken naar welke thema's terug moeten komen in een volgende sessie. Feedback geven, kwaliteiten benutten en samenwerken zijn thema's die o.a. terug zijn gekomen.

Dit heeft gezorgd voor meer begrip voor de onderlinge diversiteit, een betere samenwerking en gezamenlijke waarden.