Samenwerking gaat niet vanzelf

Samenwerking gaat niet vanzelf

Soms is het nodig hier tijd voor in te plannen om met elkaar even stil te staan en naar die samenwerking te kijken. Zeker als nieuwe omstandigheden hierom vragen. Hoe gaan we als team eigenlijk met elkaar om? En met onze cliënten ? In welke mate dekken onze gezamenlijke waarden de lading en dragen we die waarden (nog steeds) uit? Het veelgehoorde; ’daar hebben we nou echt geen tijd voor hoor’, snappen we, maar we vergeten vaak dat dit ook echt werk is. Want als je met teamcoaching de samenwerking van je team kunt versterken, dan zullen de resultaten ook beter zijn.

Voor een aantal van onze opdrachtgevers hebben we teamcoaching gefaciliteerd. Dit hebben we op maat gemaakt. We hebben medewerkers in kleine groepjes met elkaar in gesprek laten gaan over die gezamenlijke organisatiewaarden en de praktische uitvoer hiervan in de samenwerking.

Door op een andere manier met elkaar in contact te zijn ervoeren de teamleden veiligheid en ruimte om die samenwerking te bespreken en daar waar gewenst te versterken. Deze open gesprekken leidden tot meer verbinding met elkaar, de onbetwiste basis voor een prettige samenwerking.

Een uitdaging is het niet zozeer, maar vertrouwen stellen in mensen, in hun bereidheid en kunnen en commitment afspreken is hierin essentieel.

Expertises

Training

Branches

Overheid en Semi Overheid