Behoefte aan een gesprekspartner

Behoefte aan een gesprekspartner, die een spiegel kan voorhouden om daarmee situaties en het eigen handelen ook vanuit ander perspectief te beschouwen en zo de geschikte aanpak te bepalen.

Op basis van de geformuleerde behoefte is gekozen voor een sparringpartner traject.

Een sparringpartner, ook wel benoemd als klankbord, is een gesprekspartner die zowel luistert als uitdaagt. Sparren, of klankborden, leidt tot uitwisseling van gezichtspunten, is gericht op inhoud en leidt tot effectieve keuzes. Er is balans en gelijkwaardigheid in de relatie van de gesprekspartners door de complementaire kennis en ervaring van beiden. Er wordt gezamenlijk toegewerkt naar het van binnenuit ontwikkelen van visie en aanpak door de degene die wordt geklankbord.

Anders dan bij coaching ging het hier niet om toewerken naar het bereiken van leer- en ontwikkelingsdoelen, maar het ontrafelen van voorliggende kwesties en actuele situaties waarvoor antwoorden dan wel een passende aanpak wordt gezocht.

Branches

Onderwijs

Zorg en welzijn

Overheid en Semi Overheid

Expertises

Coaching